TST Praha s.r.o.

U železné lávky 16
118 00 Praha 1
tel.: 02-57531346
fax:02-57531346

Průzkumy a pasportizace objektů

 • mapování a dokumentace poruch objektů
 • dokumentace rozvoje poruch v čase
 • hodnocení vlivu výstavby na rozvoj poruch objektů
 • průzkumy stavebních objektů jako podklad pro projekty úprav
 • hodnocení použitelnosti staveb


Diagnostika a zkoušení staveb

   
 • stavebně technické průzkumy staveb jako průmyslové komíny, chladící věže, betonová sila, průmyslové haly apod.
 • práce ve výškách horolezeckou technikou nebo s pracovní lávkou
 • průzkumy a hodnocení staveb v agresivním prostředí či v prostředí teplotně exponovaném
 • hodnocení životnosti a použitelnosti objektů při změnách způsobu provozu nebo využití
 • zajištění pravidelných revizí konstrukcí


Sanace stavebních konstrukcí

 • vypracování postupů údržby, oprav, rekonstrukcí staveb pro zajištění jejich použitelnosti
 • odborná pomoc při vypracování podkladů pro výběrové řízení pro sanace konstrukcí, případně i při jeho vyhodnocení
 • zajištění stavebně technického průzkumu konstrukce jako podkladu pro projekt sanace
 • zajištění odborného dozoru při provádění sanací
 • záruční i pozáruční prohlídky staveb, pravidelné revizePoslední aktualizace stránek proběhla 5.7.2000
Stránky jsou navrhnuty v rozlišení 800x600